Contact
075 443 1183

Articole

Etapele realizării unui proiect de gaze naturale

      Atunci când proiectăm o instalație de utilizare a gazelor, primele noastre obiective sunt siguranța ta , a celui care utilizează instalația și protecția mediului înconjurător. Compania HVAC Control și proiectanții săi sunt autorizați de ANRE (Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) pentru proiectarea acestui tip de instalații prin decizia 501 din 03.04.2017, respectiv legitimațiile nr. 112150127 și 105150128. Poți verifica valabilitatea acestor autorizații pe website-ul ANRE:  http://213.177.15.180/instalatori/default.aspx, http://213.177.15.183/PublicLists/Decizie

Etapele realizării unui proiect:

I   Semnarea contractului cadru (între HVAC Control și beneficiar)

II  Obținerea acordului de acces

Acte necesare:

a) Persoane fizice

 • Cerere eliberare acord acces
 • Copie act de identitate al proprietarului imobilului (extras carte funciară, adeverință de la primărie, contract de vânzare-cumpărare)
 • Autorizație de construire imobil (în cazul construcțiilor noi, nu este necesară pentru construcțiile existente)

Dacă imobilul se află într-un bloc de locuințe, sunt necesare și:

 • Acord asociație de locatari / proprietari
 • Acord investitori inițiali ai conductei de gaze naturale

b) Persoane juridice (companii)

 • Cerere de racordare
 • Contract de mandat
 • Copie act de proprietate teren + imobil
 • Autorizație de construire imobil (în cazul construcțiilor noi)
 • Copie act de identitate al proprietarului/proprietarilor imobilului
 • Copie certificat de înregistrare societate ( CUI, CIF )

Dacă imobilul se află într-un bloc de locuințe, sunt necesare și:

 • Acord asociație de locatari / proprietari
 • Acord investitori inițiali ai conductei de gaze naturale

III  Proiectarea instalației de utilizare.

IV  Verificarea și avizarea proiectului de către un verificator autorizat.

Îți putem pune la dispoziție gratis toate formularele și sfaturile necesare, nu trebuie decât să ne contactezi.